Lokala Hyresgästsföreningen Toftaåsens styrelse år 2015

 

Den 15 februari 2015 hade LH Toftaåsen årsmöte i lokalen. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassaberättelse för år 2014 genomgicks och godkändes Den gamla styrelsen som bestod av 7 ledamöter inkl. ordföranden, fick på förslag av revisorerna årsmötets ansvarsfrihet för det gånga året. Sedan kom vi till val av en styrelse för 2015.

LH Toftaåsen som inte brukar ha mer än smärre förändringar i styrelsen från år till år måste i år säga adjö till flera medarbetare. Inte mindre än tre av styrelsens medlemmar avgick. Mats Högnell var i tur att avgå och hade avböjt omval. Elin Åkesson som hade ett år kvar av sin mandattid planerar att börja studier och har inte tid att vara med i styrelsen. Inga-Lill Carlén Andersson flyttade från området i januari. Detta blev en stor förlust för vår förening och för styrelsen.

När vi kom till beslut om antalet ledamöter i styrelsen beslutade årsmötet, på förslag från styrelsen, att minska antalet medlemmar i styrelsen till 5 ledamöter inkl. ordförande.

Gösta Knutsson som hade ett år kvar av sin mandattid och som tidigare varit ordförande i många år, fick nu träda in i den rollen igen och valdes som ordförande för en tid av ett år.

Christina Reinecke som varit sekreterare, har ett år kvar av sin mandattid Christina Sandkvist som varit kassör, har ett år kvar av sin mandattid Wera Tunared, informations- och utbildningsansvarig var i tur att avgå, och omvaldes för en tid av två år Som fyllnadsval på Göstas mandat nyvaldes Martin Elisson för en tid av 1 år.

De fem tappra som ska sköta styrelsearbetet i år ser vi här  i bild

Har du några frågor som du vill ha svar på om styrelsens arbete eller om du har några förslag till styrelsen så ring gärna ordf. Gösta Knutsson mobil 0705 65 05 37

Gösta Knutsson

Christina Renicke

Christina Renicke

Christina Sandqvist mini

Christina Sandkvist

Wera Tunared

Wera Tunared

Martin1426 mini

Martin Eliasson