Har du problem med skadedjur?

Hans Brage, vår fastighetsförvaltare, meddelar att får vi problem med skadedjur så anmäler man detta till Anticimex på telefon: 020-59 00 10. Ange att du är hyresgäst på Toftaåsgatan eftersom tjänsten ingår i Wijks stiftelses fastighetsförsäkring.

råtta

Exempel på skadedjur från Anticimex hemsida:

Bin, blåhjon, brödbaggar och tobaksbaggar, dammlöss och boklöss, faraomyror, fjärilar, fjärilslarver, fläskängrar, fuktbaggar, fågelkvalster, getingar och getingbon, gråsuggor, gräshoppor och syrsor, hoppstjärtar, humlor, husbock, husor och mjölor, hussyrsor, hästmyror, kackerlackor, klokrypare, kräftdjur, kvalster, larver, lockespindlar, loppor, löss, malfjärilar, maskar, mattbaggar, mjuk trägnagare, mjölbaggar, mottfjärilar, myggor och flugor, mögelbaggar, möss, plattbaggar, praktbaggar, pälsängrar, råttor, silverfiskar, skalbaggar, skalbaggslarver, skinnbaggar, sländor, sniglar, snäckor, soldyrkare, sorkar, spindlar, splintbaggar, steklar, strimmig trägnagare, stövsländor, svartmyror, tjuv- och mässingsbaggar, träjordmyror, tusenfotingar, tvestjärtar, vivlar, vägglöss och till sist växtstekellarver.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *